Thứ 5, ngày 9 tháng 12 năm 2021

Thủ tướng ký điều chỉnh dự án cơ sở dữ liệu dân cư, giảm được gần 300 tỉ đồng

13/03/2020 19:29 GMT+7

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, theo đó kinh phí dành cho dự án này sẽ được cắt giảm gần 300 tỉ đồng.

Bộ Công an cho biết, sau khi xét tờ trình đề nghị của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11-3-2020 và thay thế quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án CSDL quốc gia về dân cư.

Theo quyết định, chủ đầu tư dự án là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an thay vì Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Tổng mức đầu tư của dự án sau thuế là hơn 3.085 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thay vì 3.367 tỉ đồng như quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2015. Thời gian thực hiện dự án là năm 2018 - 2021.

Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về quy mô và nội dung đầu tư, quyết định nêu rõ, xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thuê hạ tầng truyền dẫn; xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý Nhà nước và các yêu cầu chức năng, nghiệp vụ của ngành công an phục vụ thu thập, cập nhật thông tin.

Tổ chức thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho công dân; đào tạo về hạ tầng kỹ thuật, đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến quản lý dân cư trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an căn cứ chủ trương đầu tư, khẩn trương thực hiện các quy trình quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư theo quy định, đạt mục tiêu dự án. Bảo đảm nguồn vốn được sử dụng theo tiến độ, đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch.

Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ vốn còn lại của dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Đến hết 2020, Bộ Công an hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư TP.HCM Đến hết 2020, Bộ Công an hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư TP.HCM

TTO – Tới đây, Bộ công an sẽ triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP.HCM.

DANH TRỌNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận