Tag: Thủ tướng đối thoại với thanh niên

Đối thoại với Thủ tướng: Làm sao để bạn trẻ mua được nhà ở?

Sáng nay 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên Việt Nam với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên về nhân lực 4.0

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên vào ngày 26-3 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".