Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022

​Thủ tướng chúc mừng thượng thọ giáo sư Vũ Khiêu

18/09/2014 00:11 GMT+7

TT - Ngày 17-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chúc mừng thượng thọ giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu, 100 tuổi, nhân dịp sinh nhật của giáo sư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn những đóng góp của Anh hùng lao động, giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng khâm phục về sức lao động sáng tạo không ngừng nghỉ của giáo sư Vũ Khiêu.

Thủ tướng chúc giáo sư trường thọ và tiếp tục cống hiến trí tuệ cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Giáo sư Vũ Khiêu bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước và Chính phủ tiếp tục tin tưởng và quan tâm đội ngũ trí thức, phát huy hơn nữa vai trò cũng như sự đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo sư - Anh hùng lao động Vũ Khiêu là người xây dựng, tổ chức bộ phận mỹ học đầu tiên ở VN, là viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học VN.

Giáo sư Vũ Khiêu đã viết hàng trăm tác phẩm, công trình khoa học lớn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhiều lĩnh vực khác như triết học, đạo đức học, văn hóa, văn học - nghệ thuật, xã hội; tiêu biểu là công trình khoa học “Bàn về văn hiến VN” có giá trị lớn, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa VN.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận