Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Thủ tục miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ lập một lần

24/11/2003 09:51 GMT+7

TT (TP.HCM) - Đối tượng được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (TSDĐNN) từ năm 2003 đến 2010 chỉ phải lập hồ sơ thủ tục xét miễn giảm TSDĐNN một lần cho nhiều năm. Những năm sau nếu có thay đổi về căn cứ tính thuế thì tính lại số thuế được miễn giảm, đồng thời điều chỉnh lại số bộ thuế.

Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thông tư 112 do Thứ trưởng Trương Chí Trung ký ban hành về thủ tục miễn giảm TSDĐNN từ năm 2003 đến 2010 theo nghị quyết của Quốc hội.

Theo thông tư này, chi cục thuế cùng UBND xã, phường căn cứ vào sổ bộ thuế năm 2003 để xác định đối tượng được miễn giảm thuế từ năm 2003 trở đi. Thông tư cũng hướng dẫn việc xử lý đối với các hộ đã nộp thừa tiền TSDĐNN của năm 2003 và các năm trước bằng hai cách: trừ vào số thuế phải nộp của năm sau hoặc hoàn trả lại.

T.TU.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận