Tag: Thủ tục đăng ký đất đai

Giảm số ngày thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

TTO - Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định giảm số ngày thực hiện - là nội dung quy định vừa được Bộ Tài nguyên - Môi trường công bố lấy ý kiến các ngành, địa phương.