Tag: thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Bộ Thông tin và Truyền thông nói về việc khóa SIM chưa chuẩn hóa

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đã trả lời về một số vấn đề liên quan việc khóa SIM chưa chuẩn hóa thông tin.