Tag: thu thêm tiền rác

Vì sao thu thêm tiền vận chuyển rác?

Thời gian gần đây, bên cạnh tiền thu gom rác được đóng hằng tháng, nhiều quận huyện bắt đầu thu thêm tiền vận chuyển rác.