Tag: Thu ngoài quy định

Sai phạm tại 
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

TT - Tuyển sinh liên kết đào tạo không xin phép, điều chỉnh thời gian đào tạo đối với hệ vừa làm vừa học (VLVH), tuyển sinh vượt chỉ tiêu, thu ngoài quy định đối với đào tạo sau ĐH, thu chi không đúng mục đích, công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa xảy ra nhiều sai phạm.