Tag:

Thu hút nhân tài trẻ

Tạo môi trường tốt để nhân tài trẻ làm việc, cống hiến

Tạo môi trường tốt để nhân tài trẻ làm việc, cống hiến

TTCT - Vua Quang Trung khi lên ngôi từng nói về nỗi lo lắng của mình một cách chân thành và triết lý: “Trẫm lên ngôi như người cầm cây roi mục làm sao khiển được 6 con ngựa bất kham, nên phải có các khanh cùng góp sức!”.

01:38

Thu hút nhân tài trẻ cho TP.HCM bằng cách nào?

TTO - Hơn 40 năm từ ngày đất nước thống nhất, thành phố đã đạt nhiều thành tựu: từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỉ đồng, nay hơn 957.000 tỉ đồng.