Thứ 3, ngày 6 tháng 12 năm 2022

Thu hơn 33 nghìn tỷ đồng từ chuyển nhượng nhà, đất công

22/05/2015 00:10 GMT+7

Tính đến hết tháng 12-2014, tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các địa phương đạt trên 33 nghìn tỷ đồng.

Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2014 các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý nhà đất đối với 153.279 cơ sở nhà đất, với tổng diện tích khoảng 2.970,5 triệu m2 đất và 136 triệu m2 nhà.

Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.894,9 triệu m2 đất; 101 triệu m2 nhà. Trong đó giữ lại tiếp tục sử dụng khoảng 1.787,5 triệu m2 đất, 94,4 triệu m2 nhà; bán, chuyển nhượng gần 6,2 triệu m2 đất; thu hồi trên 8,8 triệu m2 đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên 3 triệu m2 đất.

Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước đạt trên 33 nghìn tỷ đồng.

Cục Quản lý công sản cho biết thêm, từ đầu năm 2015 đến nay có thêm 294 cơ sở nhà, đất được đề xuất và các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại bao gồm: 20,5 triệu m2 đất, 8,3 triệu m2 nhà.

3sssTcKy.jpg

Đây là một bước chuyển biến tích cực cho thấy hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, thì việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị vẫn còn nhiều hạn chế.

Cụ thể, việc thực hiện di dời các hộ gia đình đã bố trí trong khuôn viên trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt tỷ lệ thấp (11,9%); một số cơ sở nhà đất còn xảy ra hiện tượng tiếp diễn việc bố trí các hộ gia đình làm nhà ở trong khuôn viên trụ sở cơ quan.

Việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định chưa được chấm dứt hoàn toàn; có nơi vẫn phát sinh cho thuê, liên doanh liên kết không đúng quy định sau khi cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án.

Cục Quản lý công sản cho biết, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng này. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp lại nhà, đất để trình cấp có thẩm quyền ban hành đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan cũng như phù hợp với thực tế.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận