Thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Thu hồi toàn bộ lương, thưởng chi sai qui định 7 viên chức

20/08/2013 18:49 GMT+7

TTO - Một số sai phạm về lao động, tiền lương tại công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP.HCM (gọi tắt là công ty) bước đầu đã được làm sáng tỏ.

Vụ việc nổ cộm này đã được Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà kết luận, chỉ đạo xử lí tại một văn bản vừa được gửi đến nhiều cơ quan chức năng TP. Đồng thời ông yêu cầu tiếp tục làm rõ nhiều nội dung liên quan, cụ thể là mở rộng thanh tra công ty nói trên về chấp hành qui định lao động, tiền lương của những năm trước 2011 và đến nay

Tại vụ việc trên, nổi cộm là nội dung sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để chi lương, thưởng cho bảy viên chức quản lí sai qui định, không đúng đối tượng và nội dung theo qui định của pháp luật. Những sai phạm này được kết luận đã tạo bất bình đẳng và mức chênh lệch thu nhập quá lớn giữa người lao động và viên chức quản lí. Trước mắt, yêu cầu Hội đồng thành viên của công ty thu hồi toàn bộ số tiền hơn 1,292 tỉ đồng chi cho viên chức quản lí sai qui định của năm 2011. Yêu cầu tiếp tục làm rõ số tiền chi sai cho viên chức quản lí của năm 2012 và những năm trước đây, thực hiện thu hồi toàn bộ, báo cáo UBND TP.

Trong khi đó, một sai phạm khác cũng được chỉ rõ là việc ký hợp đồng thời vụ với thời hạn 2,5 tháng đối với 347 người làm việc thường xuyên, liên tục trong hai năm 2011 và 2012, đã vi phạm qui định của Bộ Luật lao động.

Chỉ đạo xử lí sai phạm trên, ông Hà yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục quyền lợi của người lao động đã bị công ty tước đoạt từ những năm trước đây cho đến nay như bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác, đồng thời đền bù thiệt hại do áp dụng các chế độ bất bình đẳng giữa những người lao động trong công ty. Công ty phải giao kết hợp đồng lao động đúng qui định của Bộ Luật lao động với 347 người nói trên.

Theo kết luận của ông Hà, công ty phải xây dựng phương án trả lương, thưởng và các chế độ khác nhằm đảm bảo bình đẳng giữa người lao động gián tiếp và lao động trực tiếp, lao động thường xuyên và lao động thời vụ, không phân biệt đối với người lao động trong công ty.

Theo qui định, lao động thường xuyên và lao động thời vụ không bị phân biệt về tiền lương và các chế độ bổ sung cho người lao động. Nhưng công ty đã thực hiện không đúng qui định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động trực tiếp làm việc trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm, trong đó có viên chức quản lí nhận tiền lương cao hơn nhiều so với người lao động và so với qui định.

Công ty cũng nhận được yêu cầu phải tiếp tục báo cáo đầy đủ việc thực hiện các qui định của pháp luật về tiền lương và lao động năm 2012, nói rõ những nội dung không chấp hành đúng qui định, trình UBND TP. Yêu cầu công ty giải trình việc báo cáo số lao động được sử dụng cao hơn 183 người so với lao động do đoàn thanh tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP xác định trên thực tế…

Ngoài ra, kiểm soát viên của công ty cũng được yêu cầu báo cáo đầy đủ, trung thực về công tác lao động, tiền lương.

Sở Lao động, Thương binh và xã hội TP được giao trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện thủ tục xử phạt các vi phạm pháp luật của công ty và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo quyền lợi của người lao động, của nhà nước.

QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận