Tag: Thủ đô Thái Lan ra mắt đoàn xe máy cứu thương

Thủ đô Thái Lan ra mắt đoàn xe máy cứu thương

Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) đã ra mắt đoàn 50 xe máy cứu thương để hỗ trợ cấp cứu tại 50 quận thuộc thủ đô Thái Lan.