Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021

Thông tin thị trường

20/05/2013 03:57 GMT+7

TT - Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Thành Việt bị đình chỉ hoạt động đến ngày 17-11-2013 theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước do không đáp ứng điều kiện theo quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, công ty không được huy động vốn lập quỹ mới, công ty đầu tư chứng khoán mới, không được ký mới hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, ký kéo dài các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư hết hoặc đang còn hiệu lực...

* Hủy niêm yết cổ phiếu FBT. Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã có thông báo về việc hủy niêm yết với cổ phiếu FBT của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre. Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 15 triệu cổ phiếu, tổng giá trị 150 tỉ đồng. Lý do công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31-12-2012 là 291,414 tỉ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp 150 tỉ đồng. Thời gian hủy niêm yết vào ngày 17-6 và ngày giao dịch cuối cùng là 14-6.

* Công ty cổ phần Sữa VN (Vinamilk) thông báo sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt 2-2012. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là 18-6 và ngày thanh toán cổ tức là 28-6. Theo nghị quyết đại hội cổ đông của Vinamilk, đợt 2 công ty sẽ thanh toán theo tỉ lệ 18%/mệnh giá. Tổng cổ tức năm 2012 là 38%.

B.HOÀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận