Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022

  • “Xã hội thông tin” trông ra sao?

    “Xã hội thông tin” trông ra sao?

    TTCT- Người ta hay nói rằng chúng ta đang sống trong “xã hội thông tin”. Nhưng thực chất, còn rất nhiều người vẫn đang đói thông tin - không phải là thông tin kinh tế, xã hội, chính trị hay khoa học xa vời nào, mà là những thông tin liên quan đến chính cuộc đời họ.