Thứ 6, ngày 14 tháng 5 năm 2021

  • Thương cho tuổi thơ vất vả

    Thương cho tuổi thơ vất vả

    TT - Đọc và xem phóng sự ảnh “Làng chỉ có trẻ em” (Tuổi Trẻ ngày 6-12) tôi thấy trong lòng có chút buồn và thương cho hơn 100 trẻ em dân tộc người Mông ở khu tái định cư thôn Giang Đông, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk).

  • Làng chỉ có trẻ em

    Làng chỉ có trẻ em

    TT - Ở khu tái định cư thôn Giang Đông, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) có hơn 100 trẻ em người Mông (6-18 tuổi) sinh sống, học tập và tự chăm sóc lẫn nhau.