Tag: thích thanh toàn

Xúc phạm Phật giáo, một tiến sĩ sám hối

TTO - Ngày 7-11, tiến sĩ Dương Ngọc Dũng đã đến văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM để sám hối sau khi thư xin lỗi của ông liên quan tới phát ngôn xúc phạm Phật giáo, không được chấp thuận.

'Gần 60.000 tăng ni, vài vị làm việc không đúng ảnh hưởng tới cả Giáo hội'

TTO - Theo hòa thượng Thích Thanh Đạt, trong gần 60.000 tăng ni, một vài vị không giữ đúng giáo lý nhà Phật như sư Thích Thanh Toàn - chùa Nga Hoàng hay sư Thích Trúc Thái Minh - chùa Ba Vàng, thì với xã hội ‘là thường tình’, ‘không nặng nề’.

Xử lý tài sản của sư Thích Thanh Toàn: 'Nếu thầy Toàn còn nợ tiền đất thì sao?'

TTO - “Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Giáo hội, nhưng trước tiên phải xác minh rõ nguồn gốc tài sản, chứ ví dụ đất đó thầy Toàn vẫn còn đang nợ tiền của dân thì chả nhẽ tự dưng chúng tôi lại ôm cái số nợ đó cho thầy Toàn à?”

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Theo luật Phật, sư Toàn không có quyền nhận tài sản

TTO - “Căn cứ theo luật Phật, Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự trung ương thì sư Toàn không được quyền nhận tài sản, chỉ giáo hội mới có quyền định đoạt tài sản. Sư Toàn đề nghị là một chuyện, còn quyết định là việc của giáo hội".

Sẽ xác minh nguồn gốc tài sản của đại đức Thích Thanh Toàn

TTO - "Người ta đã xả giới, ra đời thì người ta cũng cần phải có cái nguồn để sinh sống. Tài sản đó thầy cũng có ăn trộm ăn cắp đâu", đại đức Thích Tâm Vượng nói.

Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới hoàn tục vì 'cảm thấy không xứng đáng'

TTO - ‘Trong thời gian qua, con đã có làm một số việc ảnh hưởng đến giáo hội và con cảm thấy không xứng đáng làm một đệ tử xuất gia. Nay con làm đơn này xin xả giới và hoàn tục’, đại đức Thích Thanh Toàn viết trong ‘tờ trình’ xin xả giới hoàn tục.