Tag: THÍCH HẢI ẤN

'Lợi dụng sự mê tín để trục lợi là tà sư ẩn mình trong chùa'

TTO - Phật tử đều biết câu 'Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta' của Đức Phật - nhằm nhắc nhở việc tu học phải đúng chánh pháp, tránh mang mê tín đến cửa chùa, nhà chùa đừng thực hiện các hoạt động khiến người dân lầm tưởng Phật giáo là mê tín.