Tag: thị trường tỉ dân

Thúc đẩy thị trường khách du lịch Trung Đông và Ấn Độ: Khai phá thị trường tỉ dân

TTO - Du khách Ấn Độ có thể thay thế nguồn khách từ các thị trường truyền thống của VN. Tuy nhiên, để thu hút được dòng khách này, cơ sở hạ tầng và dịch vụ của các địa phương cần được đầu tư nhiều hơn nữa.