Tag: Thị trường nhà ở Mỹ

400 thị trường nhà ở lớn nhất của Mỹ sẽ đi về đâu vào năm 2023?

Trên toàn nước Mỹ, giá nhà ở đã tăng 124 tháng liên tiếp, từ tháng 2-2012 đến tháng 6-2022. Nhưng hiện tình thế đang đảo ngược: đến tháng 9, Chỉ số giá nhà quốc gia Case-Shiller (được điều chỉnh theo mùa) đã có 3 tháng giảm liên tiếp.