Tag: thị trường điện cạnh tranh

Vì sao nhà máy điện BOT và thủy điện đa mục tiêu chưa tham gia thị trường điện cạnh tranh?

Mặc dù đã có 109 nhà máy điện tham gia thị trường điện cạnh tranh, nhưng đến nay các nhà máy điện BOT và thủy điện đa mục tiêu vẫn chưa tham gia thị trường này.

Chủ tịch Quốc hội: Loạt dự án năng lượng nguy cơ thất thoát, lãng phí, giám sát đã làm rõ hay chưa?

Sáng 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về tiến hành giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021'.

Thứ trưởng Bộ Công thương: Sẽ sửa lại biểu giá điện cho phù hợp

TTO - Thông tin cho Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Quốc Vượng - thứ trưởng Bộ Công thương - cho biết cơ quan này đã lập đoàn kiểm tra giá điện và xem xét điều chỉnh biểu giá điện lũy tiến cho phù hợp với tiêu dùng của người dân.