Tag: thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 thay đổi ra sao?

Những thay đổi liên quan đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã được thảo luận tại hội thảo ngày 11-3.

Thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Học sinh sẽ chọn môn thi nào?

Bộ GD-ĐT chốt phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 còn bốn môn vốn nhận được sự ủng hộ của học sinh, giáo viên.

Chốt 4 môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Ngày 29-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 với 4 môn: 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn.

Kiến nghị phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025 với 2 môn bắt buộc

Đây là phương án thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vào phiên họp ngày 14-11 của Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Đa số không chọn lịch sử là môn bắt buộc

Kết quả trưng cầu ý kiến của Bộ GD-ĐT về phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, có trên 73% chọn 3 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn (3+2).