Tag: thi nghiên cứu khoa học

71 đơn vị tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

TTO - Năm học 2021-2022 là năm thứ 10 Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học toàn quốc, với 71 đơn vị tham gia bằng hình thức trực tuyến.