Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

21/04/2004 08:55 GMT+7

TT - Ngày 19-4-2004, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 15/2004/CT-TTg về việc tổ chức triển khai, thi hành Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003. BLTTHS năm 2003 được Quốc hội khóa XI , kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tổ chức tuyên truyền, học tập BLTTHS năm 2003 đến cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp và hỗ trợ tư pháp, trong đó tập trung vào những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung.

Chỉ thị còn qui định trách nhiệm của các bộ: Công an; Quốc phòng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư pháp; Văn hóa - thông tin; Giáo dục - đào tạo; Tài chính; các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp tổ chức nghiên cứu, lập kế hoạch cụ thể triển khai thi hành BLTTHS năm 2003 trong ngành và địa phương của mình.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận