Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Thông tin dịch vụ

Thi đua yêu nước - Động lực để EVN hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

01/10/2020 18:00 GMT+7

Trong 5 năm qua (từ năm 2016-2020), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

Thi đua yêu nước - Động lực để EVN hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ - Ảnh 1.

Người lao động EVN dưới trời nắng nóng

Các phong trào thi đua yêu nước của EVN gắn liền với các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao, đã huy động được sức mạnh đoàn kết của trên 100.000 cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn vượt qua khó khăn, thử thách.

Thi đua gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động và phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng.

Đặc biệt, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh trong Tập đoàn và các đơn vị là những điểm sáng mới, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4.

Thi đua theo chuyên đề: Hưởng ứng Chỉ thị phát động thi đua của Tập đoàn, các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất của Tập đoàn. Hưởng ứng Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thi đua - động lực quan trọng để EVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm (2016-2020)

Tập đoàn đã đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định, kinh tế, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam đạt 59.210 MW, trong đó công suất nguồn điện do Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty Phát điện sở hữu, chi phối là 29.970MW (chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống).

Hoạt động điều hành hệ thống điện đã đáp ứng nhu cầu và mức tăng trưởng nhu cầu điện của nền kinh tế. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 9,0%/năm.

Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.250 kWh/người, gấp gần 1,44 lần so với năm 2015.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với truyền thống 66 năm của ngành Điện cách mạng Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020 - 2025 để xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới, phát triển có trình độ công nghệ, quản trị hiện đại, chuyên môn hoá cao; đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

T.D.V
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận