Tag: thẻ vàng covid

Long An chính thức sử dụng thẻ xanh, thẻ vàng COVID, cụ thể ra sao?

TTO - Long An đã chính thức áp dụng "thẻ xanh COVID", "thẻ vàng COVID" để kiểm soát việc đi lại của người dân thay cho giấy đi đường trên toàn tỉnh bằng nhiều khái niệm và quy định cụ thể.

TP.HCM tính mở lại các hoạt động cho người có thẻ xanh, thẻ vàng ra sao?

TTO - Trong giai đoạn 1 (dự kiến từ 16-9 đến 31-10-2021), những người có thẻ xanh COVID-19 có thể tham gia các hoạt động, trừ karaoke, vũ trường, massage... Giai đoạn 2 (dự kiến từ 31-10-2021 đến 15-1-2022) mở trung tâm thương mại, thể thao...