Tag: Thế giới phòng chống thuốc lá

Hút thuốc: hút 7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư

TTO - Trong khói thuốc lá có 7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư. Nhiều quảng cáo mời gọi dùng thuốc lá điện tử như cách để cai thuốc và tránh độc hại nhưng thực tế không như vậy.