Tag: The Boring Company

The Boring Company - công ty 'trò đùa' của Elon Musk lại tiếp tục trở thành... trò đùa

‘Trò đùa’ của CEO Tesla Elon Musk, sau khi nhận được nhiều ủng hộ, trở thành một dự án nghiêm túc và chính sự nghiêm túc này sau đó lại... trở thành trò đùa.