Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Thay thế xe ba gác, xe tự chế: hỗ trợ 5 triệu đồng/xe

02/05/2009 17:35 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ chủ sở hữu phương tiện xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3-4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề. Theo đó, hỗ trợ 5 triệu đồng/xe phải thay thế thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đối với trường hợp mua xe cơ giới 3-4 bánh được phép lưu hành hoặc chuyển đổi nghề.

QK1zbZd3.jpgPhóng to
Các xe thô sơ khi thay thế sẽ được Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng/ xe - Ảnh: Tuổi Trẻ

Các loại xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông gồm:

- Xe thô sơ 3 bánh, 4 bánh bị đình chỉ tham gia giao thông của các địa phương

- Xe cơ giới 3 bánh đã được cấp đăng ký và gắn biển số nhưng bị đình chỉ tham gia giao thông vì địa bàn hoạt động nằm trong phạm vi khu vực mà UBND cấp tỉnh quy định “cấm xe cơ giới 3 bánh tham gia giao thông” và chủ phương tiện không thể đưa phương tiện đến hoạt động tại khu vực khác

- Xe cơ giới 3 bánh không có đăng ký và biển số theo quy định

- Xe lôi máy, xe công nông được lắp ráp (xe đầu ngang, xe độ chế).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (29-4) và áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết 31-12-2009.

Đối với trường hợp mua xe tải để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, ngoài mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ xe phải thay thế như trên, chủ sở hữu phương tiện còn được hỗ trợ thêm 4 triệu đồng/ xe tải mua mới, với điều kiện số xe tải mua mới được hỗ trợ không vượt quá số xe phải thay thế.

Chủ sở hữu các phương tiện chỉ cần có xác nhận địa chỉ cư trú của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của từng địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định chính sách ưu đãi riêng đối với những đối tượng là thương binh, người khuyết tật, hộ gia đình chính sách, hộ thuộc vùng khó khăn.

Các hộ gia đình tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây nguyên được hưởng chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn theo quyết định 1491/QĐ-TTg (ngày 8-11-2007) của Thủ tướng Chính phủ thì không được hưởng chính sách hỗ trợ mua xe tải như quyết định mới này.

Theo chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận