Tag: thanh toán tiền nước

Nộp học phí, viện phí... qua điện thoại

TTO - Sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết 02 về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực công, các ngân hàng đang chạy đua chuẩn bị để có thể hiện diện ở khu vực này.

Công ty cấp nước Sài Gòn không còn đến nhà dân thu tiền

TTO - Dự kiến đầu tháng 10, khách hàng tại TP.HCM có thể đóng tiền nước tại nhiều nơi và nhiều thời điểm hơn trước đây.