Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022

Thành lập Sở giao dịch chứng khoán VN vốn 3.000 tỉ

12/01/2019 17:34 GMT+7

TTO - Sau rất nhiều năm nghiên cứu và xây dựng, Sở giao dịch chứng khoán VN vừa có quyết định phê duyệt thành lập với vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.

Thành lập Sở giao dịch chứng khoán VN vốn 3.000 tỉ - Ảnh 1.

Việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán VN trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HOSE - Ảnh TRẤN KIÊN

Trong quyết định số 32 phê duyệt đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán VN vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Sở giao dịch chứng khoán VN là Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - con, do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Theo đề án, việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán VN trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE), nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch; tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng tham gia thị trường; góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán VN…

Đề án cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể gồm: hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy trên cơ sở thống nhất một đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán VN.

Đồng thời, sắp xếp lại hiệu quả việc tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại VN trên cơ sở phân định rõ ba khu vực chính là thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh.

Cùng với đó, Sở giao dịch chứng khoán VN còn đảm bảo mục tiêu phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin hiện đại cho thị trường, bao gồm cả hệ thống đường truyền, cơ sở dữ liệu và hệ thống dự phòng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, tạo khả năng kết nối với các thị trường chứng khoán trong khu vực và trên thế giới.

Việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phải đảm bảo thị trường vẫn hoạt động ổn định, liên tục. Theo đó, lộ trình đặt ra có 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2019 - 2020):

Thành lập Sở giao dịch chứng khoán VN, tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường giao dịch chứng khoán như hiện nay tại HOSE, HNX. Thống nhất tổ chức bộ máy hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của HNX và HOSE.

Hoàn chỉnh dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thị trường do HOSE đang làm chủ đầu tư để có thể nâng cấp hiện đại hóa công nghệ thông tin cho toàn thị trường.

Giai đoạn 2 (2020 - 2023):

Đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường đi vào hoạt động áp dụng cho HNX và HOSE, trên cơ sở đó thực hiện lộ trình phân khúc các khu vực thị trường.

Xây dựng phương án cổ phần hóa Sở giao dịch chứng khoán để triển khai thực hiện sau năm 2023.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận