Tag: thần tượng ảo

Phương Thanh hỏi xoáy, đáp xoay về 'thần tượng âm nhạc ảo’

Ca sĩ Phương Thanh là một trong những người đầu tiên nhận xét về Ann, 'thần tượng âm nhạc ảo' được tạo ra từ trí tuệ của người Việt Nam.