Tag: Thái Lan tiếp tục tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài đến 31/7

Thái Lan tiếp tục tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài đến 31-7

Chính phủ Thái Lan ngày 21-4 đã thông qua việc tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài thêm 3 tháng.