Tag: Tết sạch không rác

Băngrôn dễ thương nhất đường hoa Nguyễn Huệ 14 cái tết...

TTO - 14 năm nay, mỗi khi đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc dịp Tết, có hai bạn trẻ rủ nhau ra đó để... đứng cầm một tấm băngrôn. Năm nay băngrôn ghi: "Sài Gòn đẹp lắm, xin đừng xả rác"…

12 năm “Tết sạch không rác”

TTO - Có một bạn trẻ được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tự nhận yêu thành phố (TP) này trong từng hơi thở và đã kiên trì với việc kêu gọi giữ cho TP xanh, sạch mỗi khi xuân về.