Tag: tem CR

Thật giả mũ bảo hiểm, phân biệt sao đây?

TT - Tôi muốn mua mũ bảo hiểm mới nhưng nghe nói ngay cả mũ bảo hiểm có tem cũng chưa chắc đạt chuẩn. Làm thế nào chọn được mũ bảo hiểm đúng chuẩn và đạt chất lượng?

Con tem lừa dối!

TT - Rất nhiều người dân, chuyên gia đã giật mình bởi ông Trần Văn Vinh, tổng cục phó Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, khẳng định mũ bảo hiểm có dán tem CR (một loại tem chứng nhận cho mũ bảo hiểm) cũng chưa chắc đảm bảo chất lượng.