Tag: TCE

Giải pháp phòng ngừa, xử lý sự cố trong thi công xây dựng

Tiến độ dự án là tiêu chí quan trọng mà mọi chủ đầu tư cũng như nhà thầu xây dựng đều đặc biệt quan tâm, việc giảm thiểu sự cố và phòng ngừa rủi ro vì vậy trở thành yếu tố tiên quyết khi thi công công trình.