Tag: tay chân miệng tăng

TP.HCM: Dự báo bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tiếp tục tăng

TP.HCM dự báo bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nếu không quyết liệt có các biện pháp dự phòng, hai bệnh này có thể tăng kéo dài.