Tàu thủy chống say sóng

TTO - Công ty Nauti-craft ở Australia đã sáng chế ra loại tàu thủy vô cùng đặc biệt để đi biển, nó an toàn hơn tàu thông thường và đặc biệt được thiết kế cho những hành khách say sóng. Xem thêm