Tag: Tập đoàn Thái Lan tái chế dầu ăn qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu máy bay

Tập đoàn Thái Lan tái chế dầu ăn qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu máy bay

Tập đoàn dầu khí và năng lượng hàng đầu Bangchak Corporation (Thái Lan) và liên doanh của họ sẽ khởi động một chiến dịch tái chế dầu nấu ăn đã qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu máy bay.