Tag: Tập đoàn Jinxin

13 toa tàu hạng sang của Tập đoàn Jinxin có thể khai thác sớm theo quy chuẩn mới?

Theo quy chuẩn mới, các toa tàu kiểu loại mới chỉ cần chạy thử tối thiểu 5.000km thay vì 100.000km. Việc nới điều kiện này có giúp 13 toa tàu hạng sang của Tập đoàn Jinxin sớm đưa vào khai thác khi đã chạy thử 15.000km?

13 toa tàu hạng sang của Tập đoàn Jinxin Trung Quốc 5 năm chưa thể khai thác

Sau 5 năm đóng mới, 13 toa tàu hạng sang mà Tập đoàn Jinxin (Trung Quốc) đầu tư vẫn chưa thể khai thác trên đường sắt Việt Nam.