Tag: Tập đoàn Đạt Phương.

Đạt Phương truyền cảm hứng hướng nghiệp tại Hội An

Đồng hành cùng hoạt động hướng nghiệp cho thế hệ tương lai của thành phố Hội An là một trong những chương trình phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của Tập đoàn Đạt Phương.

Đạt Phương Group đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 523 tỷ trong 2022

Nhất quán với định hướng phát triển bền vững, chắc chắn trong từng bước đi, dựa trên sức mạnh nội lực, Đạt Phương đặt ra những mục tiêu rất cụ thể trong phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa tổ chức thành công tại Hà Nội.