Tag: Tập đoàn CMC

Samsung SDS đầu tư mua 25% cổ phần của CMC

TTO - Ngày 26/7/2019 tại Hà Nội, Samsung SDS, thuộc Tập đoàn Samsung, đã chính thức kí hợp đồng hợp tác đầu tư chiến lược với việc đầu tư 25% cổ phần của tập đoàn CMC.