Tag: Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự đạt giải thưởng 'Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022'

Ngày 10-8, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” trong lễ công bố và tôn vinh do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức tại TP.HCM.