05/08/2015 07:21 GMT+7

Tạp chí Cộng Sản nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần 2

TTXVN
TTXVN

TT - Sáng 4-8 tại Hà Nội, Tạp chí Cộng Sản đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày tạp chí ra số đầu tiên (5-8-1930 - 5-8-2015).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai tặng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng Sản.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương - chúc mừng những thành tựu, kết quả Tạp chí Cộng Sản đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh:

Trước đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng Sản cần làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ và tổ chức thực hiện thắng lợi cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các quyết sách của Đảng tại Đại hội XI;

Tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa tính lý luận, tính chính trị, tính chiến đấu, tính thuyết phục của từng ấn phẩm, từng bài viết; kiên quyết và thuyết phục hơn nữa trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, các luận điệu thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng...

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên