Tag: Tăng trưởng giảm

Năm 2021 thu ngân sách vượt dự toán, tăng trưởng GDP giảm mạnh

TTO - Thu ngân sách năm 2021 cả nước cũng như của TP.HCM và nhiều tỉnh thành được ghi nhận vượt dự toán. Tuy nhiên, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước vẫn giảm mạnh do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Ngân sách lo trả nợ, tăng trưởng kinh tế gặp khó

TTO - Nhu cầu chi không ngừng tăng, vượt khả năng cân đối nguồn lực khiến ngân sách gặp khó khăn, mà nguyên nhân chủ yếu là do nợ công và nghĩa vụ trả nợ tăng nhanh.