Tag: Tăng năng suất lao động

Hội nghị phổ biến, quán triệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn TKV đến năm 2025

Ngày 22-12, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt quan điểm, mục tiêu và các nội dung Đề án cơ cấu lại Tập đoàn TKV đến năm 2025. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty chủ trì hội nghị.

Ngành nào có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất?

Đầu tư tư nhân và năng suất lao động của các ngành có quan hệ với nhau như thế nào và ngành nào có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất?

Giờ làm thêm và năng suất lao động

TTO - Nhiều ý kiến tranh luận đã so sánh thực tế giờ làm việc ở Việt Nam và các nước, giờ làm hôm nay và ngày trước. Điều này cần thiết. Nhưng, theo tôi, thực tế lao động và cuộc sống người lao động là điều có tính quyết định.

Thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp và sáng tạo tại Bình Dương

Một trong những nội dung then chốt của đề án xây dựng “thành phố thông minh” là thúc đẩy mối tương tác giữa ba nhà gồm “nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp” để tạo nên một hệ sinh thái, thúc đẩy các giải pháp công nghệ tăng năng suất lao động.