​Tăng cường quản lý đất ven biển

18/01/2016 14:10 GMT+7

Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển với chiều dài bờ biển trên 3.260 km; diện tích tự nhiên vùng ven biển là 5,87 triệu ha (bằng 17,7% diện tích tự nhiên của cả nước).

Vì vậy, đất ven biển chính là một nguồn lực lớn để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo Tổng cục Quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 của 28/28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đã được Chính phủ xét duyệt, trong đó có quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển.

Do thúc đẩy thu hút đầu tư để phát triển kinh tế địa phương nên trong thời gian qua nhiều địa phương chưa sàng lọc kỹ năng lực nhà đầu tư trước khi giao đất, cho thuê đất thực hiện các công trình, dự án ven biển, dẫn đến tình trạng giao đất, cho thuê đất tràn lan, chủ đầu tư bao chiếm, găm giữ đất, bỏ hoang gây lãng phí; nhiều dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc chậm tiến độ so với dự án đầu tư đã được xét duyệt.

Theo báo cáo của 26/28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển thì có 1.591 dự án đã được quyết định đầu tư, cấp phép đầu tư với tổng diện tích đất sử dụng 115.000 ha, tuy nhiên mới có 590/1.591 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó quy định đối với dự án sử dụng đất tại ven biển không thuộc trường hợp do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì phải thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 13 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tích cực chỉ đạo địa phương rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất ven biển của các doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn quản lý, kiên quyết thu hồi đối với diện tích đất giao hoặc cho thuê không đúng quy hoạch, không đúng đối tượng; đất đã được nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án; sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận