Tag: Tài sản ở nước ngoài

Hàn Quốc yêu cầu công dân kê khai tài sản ở nước ngoài

TTO - Từ ngày 1-6, tất cả công dân Hàn Quốc phải kê khai các khoản thu nhập cũng như tài sản họ có được từ việc đầu tư ở nước ngoài.

​Cấm cán bộ gửi tiền ở nước ngoài là chưa đủ

TT - "Điều quan trọng nhất trong chống tham nhũng là làm sao biết được tài sản của quan chức từ thu nhập hợp pháp hay không? "

​Phải đánh vào túi tiền của tham nhũng

TT - Trong năm 2013-2014, tỉ lệ tài sản tham nhũng thu hồi được chỉ trên dưới 20%. Có thực trạng là lâu nay việc thu hồi tài sản tham nhũng chưa được chú ý đúng mức.