NGUYỄN NGA

NGUYỄN NGA

Thông tin chung

Làm việc tại báo Tuổi Trẻ từ năm 2019

Công tác tại bộ phận Media, Phát triển nội dung số

Tham gia dự án Khám phá trường học

Tham gia phát triển các sản phẩm Social, Media

Bài viết

Video