HỒNG YẾN

HỒNG YẾN

Bài viết nổi bật

Nhìn lại công trình đường điện 220kV vượt biển lịch sử
Doanh nghiệp

Công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220kV sẽ đảm bảo năng lực cung cấp điện cho Phú Quốc lên gấp khoảng 5 lần phụ tải hiện hữu và có thể đáp ứng nguồn cung cấp điện đến năm 2035…