Tag: SVĐ 50.000 chỗ

Đăng cai SEA Games 31: TP.HCM xây SVĐ 50.000 chỗ ngồi

TT - Trong đề án đăng cai và tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021, TP.HCM đề xuất xây SVĐ có sức chứa 50.000 chỗ ngồi với kinh phí 3.450 tỉ đồng bằng nguồn xã hội hóa.